Link către formularul de înscriere:

https://forms.gle/9qyzYLYmojfyp3mm8

 

Public ţintă vizat:

Cadre didactice din județul Brașov care predau discipline care dezvoltă competențe de argumentare, gândire critică, comunicare precum limba și literatura română, limbi străine, discipline socio-umane – învăţământ preuniversitar, la nivel primar, gimnazial și liceal.

Durata: 40 de ore de formare

Locul de desfăşurare a programului: Casa Corpului Didactic Brașov sau online

Competenţe vizate:
În sprijinul profesorilor de nivel primar, gimnazial, liceal, cursul de formare „Tehnici și metode didactice și extracurriculare vizând comunicarea, argumentarea și discursul public” urmărește:

1. Sintetizarea ideilor și dovezilor din diverse domenii în alcătuirea discursurilor, ce vor fi prezentate unui public cunoscut sau necunoscut, prin diverse strategii de convingere specifice formatului WSS sau structurilor discursului public.
2. Organizarea lucrului în echipă și a cluburilor de dezbatere/discurs public în scopul structurării cazurilor specifice demersului de tip pro sau contra, utilizând principiile gândirii critice.
3. Prezentarea argumentată a propriei opinii referitoare la subiecte cu caracter controversat, manifestând toleranță pentru diversitate și respect față de alte opinii și culturi.
4. Promovarea valorilor naționale și general-umane în exprimarea convingerilor proprii sau de grup, demonstrând deschidere pentru soluționarea problemelor din perspective diferite.

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde