Rezultatele de la Evaluarea Națională 2023 s-au publicat AICI

Rezultatele de la Evaluarea Națională 2023 au fost publicate astăzi, 28 iunie 2023, până la ora 10:00. Contestațiile pot fi depuse direct la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (între orele 16:00 – 19:00) și 29 iunie (în intervalul 08:00 – 12:00). Rezultatele finale vor fi afișate marți, 4 iulie.

Comunicarea rezultatelor obținute se va face anonimizat, prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele elevilor, atât în centrele de examen, cât și pe Internet, respectându-se astfel Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal. Codurile individuale au fost fi distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută, cea de Limba și literatura română.

O ierarhie inițială, orientativă, înainte de contestații poate fi consultată AICI.

Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat la cunoștință că nota acordată – ca urmare a soluționării contestației – poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele vor fi semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori.

Descărcați Modelul cererii de contestație

Transmiterea în format electronic a contestației se face prin intermediul poștei electronice la adresa oficială a unității școlare la care elevul a susținut probele scrise. Lista cu adresele oficiale de email și numerele de telefon ale unităților școlare gimnaziale poate fi consultată AICI.

Recomandăm părinților care transmit prin intermediul poștei electronice contestațiile, să solicite număr de înregistrare pe care unitatea școlară să îl transmisă petentului printr-un reply la mesajul prin care este transmisă cererea.

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde