În primul atașament veți găsi lista cuprinzînd rezultatele la inspecția la clasă, proba practică sau proba orală pentru candidații înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din 17 iulie 2024, cât și repartizarea acestora pe centre de concurs.

În cel de-al doilea atașament veți găsi lista cadrelor didactice care au absentat la inspecția la clasă, proba practică sau proba orală, sau respinși.

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde