PROGRAM VALIDARE ÎNSCRIERE CONCURS DE OCUPARE POSTURI

În perioada 8-11 iulie 2024 pentru absolvenții promoției 2024/ absolvenţii 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/ candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2024-2025 se realizează validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Notă: În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2024 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/ universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2024, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2024 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

PROGRAM VALIDARE ÎNSCRIERE CONCURS DE OCUPARE POSTURI

SEDIUL: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRAȘOV, camera P2

Luni            8.07.2024     9:00-14:00

Marți         9.07.2024     9:00-14:00

Miercuri 10.07.2024     9:00-14:00

Joi           11.07.2024     9:00-14:00

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde