În atașament veți găsii:

A. lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localității de domiciliu și a unităților de învățământ la care sunt titulare.

B. lista cadrelor didactice care au solicitat eliberarea de adeverinte în vederea pretransferării în alt județ.

  1. Pretransferul consimţit se poate face numai cu acordul de principiu al unităţii de învăţământ primitoare; 
  2.  Pretransferul consimţit se face pe posturi didactice publicate vacante precum şi pe cele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape.

 

 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde