ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE AU DEPUS DOSARE DE DETAȘARE ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNEI CATEDRE VACANTE/REZERVATE -2023

În atașament veți găsi puncajele acordate, cît și disciplinele la care veți susține inspecție specială/proba practică/orală, doar în cazul în care doriți să vă detașați pe o altă specializare decât cea de pe actul de numire.

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde