A fost publicat Ordinul ministrului educației nr. 3717/21.04.2021, pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5561/ 2011, în Monitorul Oficial nr. 435 din 26 aprilie 2021, pe care îl puteți consulta aici

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde