Definitivat și grade didactice

Pentru comunicarea documentelor către Comisia județeană de definitivare în învățământ a fost creată adresa de email:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Pe această adresă vor transmite:
- Cererile pentru recunoașterea/echivalarea inspecției la clasă, în vederea participării la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ
- Adeverințele de vechime, necesare completării dosarelor de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ
- Adeverințele privind calificativele anuale, necesare completării dosarelor de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ
- Adeverințele privind nota obținută la evaluarea portofoliului profesional
- Copiile proceselor verbale, încheiate cu ocazia inspecțiilor de specialitate și ale fișelor de evaluare aferente
- Cereri de retragere a înscrierii la examenul național de definitivare în învățământ

Pentru comunicarea documentelor pentru obținerea gradelor didactice către Compartimentul Dezvoltarea resursei umanea fost creată adresa de email:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  

Pe această adresă se vor transmite:
- Adeverințele de vechime, necesare completării dosarelor de înscriere la examenele pentru acordarea gradelor didactice
- Adeverințele privind calificativele anuale, necesare completării dosarelor de înscriere la examenele pentru acordarea gradelor didactice
- Copiile rapoartelor scrise încheiate la inspecțiile curente/speciale și ale fișelor de evaluare aferente
- Cereri de retragere a înscrierii la examenele pentru acordarea gradelor didactice
- Cereri pentru amânarea gradelor didactice

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde