Clasa a V-a

Constituirea unor formațiuni de studiu la nivelul clasei a V-a

În vederea constituirii formațiunilor de studiu pentru clasa a V-a (cu program sportiv, cu program intensiv de studiu al unei limbi străine, învățământ de artă sau pentru unitățile de învățământ care nu au clase de învățământ primar, iar numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a depășește numărul locurilor oferite) susținerea probelor se realizează la nivelul unităților de învățământ care organizează formațiunile de studiu, cu respectarea următoarelor prevederi legale:

- Art.42 alin (1) și alin.(3), lit. b și art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 139 alin. 1, litera d), alin.(6) și art.128 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/2020 :

(1) Examenele organizate de unitățile de învățământ sunt: [...] "examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare/, respectiv în clasa a V-a.

(6) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în următoarele situații:

a) pentru unitățile de învățământ care nu au clase de învățământ primar, iar numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a depășește numărul locurilor oferite *;

- Art.6, art.7 art.8 și art.9 din OMEN nr.4797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi modern în regim intensiv, completat de OME nr. 3691/2021;

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, aprobat prin OMECTS nr. 5569/2011

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ cu program sportiv integrat, aprobat prin OMECTS nr. 5568/2011

Înscrierile se fac la secretariatele unitățile școlare respective (recomandăm urmărirea site-urilor de web proprii ale unităților școlare respective)

Testarea elevilor înscriși la clase pentru care numărul cererilor depășește numărul de locuri, precum și constituirea formațiunilor de studiu cu predare intensivă a unei limbi străine va avea loc în data de 22 iunie 2023, ora 9.00, prezența candidaților în săli fiind permisă până la ora 8.30.

Oferta educațională completă (clase și număr de locuri) pentru anul școlar 2023-2024 va fi publicată după apariția HG care aprobă cifra de școlarizare!

Afișare # 
Titlu Data publicării Autor
Constituirea unor formațiuni de studiu la nivelul clasei a V-a, an școlar 2024-2025 18.04.24 Scris de Cornelia Iliescu

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde