GHID PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A

ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

Dacă optați pentru filiera teoretică (profil real sau uman) sau filiera tehnologică (profil tehnic, servicii sau resurse naturale și protecția mediului), consultați Planul de școlarizare complet pentru clasele a IX-a liceu zi din Anexa 1 unde veți găsi și codurile pentru fiecare poziție corespunzătoare ofertei educaționale.

Pentru clasele cu predare bilingvă, informațiile referitoare la modalitatea de a opta pentru acestea, le aflați din Anexa nr. 4 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021.Rezultatul la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se trece în anexa fișei de înscriere.

Pentru clasele cu predare în limbile minorităților naționale,în anexele cuprinzând planul de școlarizare este precizată limba de predare, aceste poziții fiind evidențiate cu un marcaj;aceasta înseamnă că toate disciplinele de studiu sunt predate în limba respectivă. Candidatul poate opta pentru aceste clase numai dacă a susținut în cadrul Evaluării naționale, proba de limbă maternă (maghiară sau germană) sau proba de aptitudini lingvistice organizată de liceele respective, în perioada indicată în graficul admiterii.

Candidații, care au susținut și promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizați, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susține altă probă de verificare a cunostințelor de limbă.

Dacă optați pentru filiera vocațională, la unul din profilurile: teologic, artistic, pedagogic sau sportiv, consultați Planul de școlarizare pentru clasele a IX-a liceu – filiera vocaționalăpe careîlveți găsi în această broșură tot la Anexa 1. Pentru a putea accede la un loc din aceste licee, informațiile referitoare la probele de aptitudini se regăsesc în Anexa nr. 3 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021.

Pentru a vă înlesni alegerea, la Anexa 1 veți găsi media de admitere a ultimului candidat declarat admis în anul precedent. Această medie are doar un caracter orientativ.

 

 

Indicații privind completarea corectă a fișei de înscriere pentru repartizarea computerizată și algoritmul de repartizare

 

Respectați cu strictețe perioadele indicate și, mai ales, verificați corectitudinea datelor completate în fișa de înscriere!  

Datele de contact ale unităților școlare liceale din județul Brașov le găsiți AICI

Calendarul activităților admiterii în clasa a IX-a pentru învățământul liceal pentru anul școlar 2022 – 2023 îl găsiți AICI;

Extras din Metodologia de admitere pentru clasa a IX-a liceu zi este publicat AICI.

Modelul fișei de admitere

Modelul fișei de aptitudini

Broșura de admitere în format pdf poate fi descărcată de AICI

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde