TABELUL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Brașov, din data de 15.06.2021, poate fi consultat aici

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde