Link către formularul de înscriere: 

https://forms.gle/saSGsxp1DmCSwB2x9

Tipul programului:
Program de dezvoltare profesională continuă, inclus în lista programelor complementare naţionale, conform Notei Ministerului Educaţiei 670/DGMRURS/30.03.2023, interval de CPT acordat de Comisia Specializată de Acreditare, minimum 18 CPT–maximum 20 CPT

Public ţintă vizat:
Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Durata: 60 ore de formare derulate în sistem online (24 ore - online sincron, 36 ore - online asincron)


Locul de desfăşurare a programului: online

Competențe vizate:
· Operaționalizarea conceptului de „educație nonformală”
· Aplicarea creativă a strategiilor de educație nonformală și a metodelor de evaluare în concordanță cu scopul și tipul activității educative
· Restructurarea tehnicilor psihopedagogice prin introducerea de elemente de tip inovativ
· Valorificarea resurselor educationale implicate (materiale, umane) în eficientizarea activitatilor educative
· Adaptarea limbajelor, metodelor si tehnicilor de interrelaționare la particularitățile grupului și mesajului oferit către elevi
· Adoptarea unor tehnici de animare a grupului în scopul desfășurării optime a procesului educativ
· Utilizarea strategiilor de acceptare/ valorizare a educației nonformale de către elev

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde