Link către formularul de înscriere:

https://forms.gle/EqMfnYWHT1qDC6HC7

Public ţintă vizat:
Personal didactic, didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control din școli.

Justificare:
Acest curs este dezvoltat de către Casa Corpului Didactic Brașov, în vederea sprijinirii procesului de scriere de proiecte finanțate prin programul european Erasmus+ de către școli.

Programul a fost elaborat în cadrul proiectului Erasmus+ ”Spirit european în educație”, finanțat prin Programul Erasmus+, Acțiunea KA1 – Proiecte de mobilitate, domeniul – Educația adulților, nr.2017-1-RO01-KA104-035956, beneficiar Casa Corpului Didactic Brașov și se derulează în perioada de sustenabilitate a proiectului.

Durata: 25 ore de formare
Locul de desfăşurare a programului: online

Competențe vizate:

· Creșterea gradului de înțelegere a unui proiect specific programului european de finanțare Erasmus+.
· Îmbunătățirea capacității de elaborare, planificare și scriere de proiecte specifice programului european de finanțare Erasmus+.
· Îmbunătățirea capacității de implementare a proiectelor Erasmus+.
· Creșterea motivației de a depune proiecte în cadrul programului Erasmus+.
· Corelarea obiectivelor stabilite pentru propriul proiect și caracteristicile specifice mediului școlar în care se implementează proiectul, ale populației școlare beneficiare cu obiectivele ample ale programului operațional Erasmus+
· Îndeplinirea cerințelor metodologice specifice proceselor de planificare, implementare și evaluare a proiectelor de tip european

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde