Inspectoratul Școlar Brașov este partener, începând cu 1 septembrie 2019, în proiectul strategic Erasmus+, KA2, VG-BP-NI-19-36-059673 “GANZerTAG – Ganztagsbetreuung im Fokus” cu parteneri din Germania, Austria, Grecia şi Polonia. 

proiectul își propune schimbul de bune practici și găsirea de soluții pentru îngrijirea copiilor pe tot parcursul zilei, problemă de foarte mare interes pentru comunități, în special în mediul urban, pentru copiii din învățământul preșcolar, primar și special.

Proiectul creează cadrul de a centraliza și prelucra informații și opinii de la factorii implicați și interesați – părinți, profesori, autorități locale - pentru a propune imbunătățiri legislative și metodologice și pentru a utiliza exemplele de bună practică din țările partenere.

Succes!

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde