Detașarea în funcțiile de îndrumare și control, an școlar 2024-2025.

  • Art. 85, - Ordinul ministrului educației nr. 6.877/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar înanul școlar 2024-2025(2) În cazul funcţiilor de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea în interesul învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi avizul Ministerului Educației, în baza acordului scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar. Funcţiile de îndrumare şi control temporar vacante, se ocupă, până la revenirea persoanelor numite prin concurs, prin detașare de cadre didactice titulare, care îndeplinesc condițiile de ocupare a funcției sau prin delegare de atribuţii, cu respectarea prevederilor legale.
  • PO_ISG_M_MI 08 o găsiți AICI

  • Lista posturilor de îndrumare și control din cadrul ISJ Brasov o găsiți AICI
  • Acordul pentru detașare îl găsiți AICI

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde