În atenția directorilor/directorilor adjuncți!

Stimați colegi, evaluarea activității manageriale -an școlar 2023-2024 se va realiza in conformitate:

-cu METODOLOGIA privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, Anexă la ordinul ministrului educației naționale nr. 3623/11.04.2017;

-cu Procedura operațională PO-M_MI_2, Ediția 3, Revizia 1 Nr.16344 /29.12.2023. 

Vă dorim succes în toate activitățile din unitățile școlare!

PROCEDURA OPERATIONALA:

FIȘE DE EVALUARE.

MODELE RAPOARTE ARGUMENTATIVE:

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde