Evaluarea activității manageriale -an școlar 2022-2023 se va realiza in conformitate:

-cu METODOLOGIA privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, Anexă la ordinul ministrului educației naționale nr. 3623/11.04.2017;

-cu Procedura operațională PO-M_MI_2, ediția 3, Nr.11637 /04.11.2022.

Fișele de evaluare a activității manageriale:

Modele de raport de activitate:

Succes in toate activitățile unității școlare!

 

 

 

 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde