În conformitate cu art 5, cap II lit a. din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobată cu OME nr. 4597/2021, modificată și completată prin OME nr. 3026/2022 regăsiți lista condidatilor inscrisi.

Vă rugăm verificați lista și în cazul în care există neconcordanțe sunați la tel . 0730636933.

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile calendarului de concurs, în etapa imediat următoare  au loc  activitățile  :

  • 26-28 Ianuarie Evaluarea dosarelor de înscriere
  • 31 ianuarie Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde