În atenția directorilo/directorilor adjuncți, 

Pentru evaluarea activității  manageriale, an școlar 2019-2020,  vom utiliza prezenta procedură.

Atasat veți găsi și fisele de evaluare, precum si modele ale raportului argumentativ.

Vă dorim succes în toate activitățile pe care le desfășurați în unitățile școlare!

Arhiva fișelor de (auto) evaluare

Modele de rapoarte argumentative

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde