In atenția directorilor/directorilor adjuncți detașați în anul școlar 2019-2020, 

Vă rog, completați contractul de management și fișa postului în 2 exemplare și depuneti-le până la data de 30.09.2019 la inspectorul școlar pentru management instituțional.

Vă dorim succes in activitatea managerială și profesională, 

prof. Cornelia ILIESCU

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde