Stimați colegi,
Regăsiți în atasament: OMECTȘ nr. 3035 din 10 ianuarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, formularele de aplicație pentru înscrierea proiectelor educaționale ale școlilor în CAERI și CAEN 2024, instrucțiunile pentru CAEN.
Termenul de depunere la ISJ este 20 noiembrie pentru cele două categorii de calendare
Proiectele se vor depune la secretariatul institutiei, într-un singur exemplar!
La preselecția realizată la nivel județean vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:
• proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
• proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național;
• proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
• proiectele cu taxă;
• proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
• proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
• concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale;
• concursurile pe discipline școlare;
• concursurile adresate exclusiv liceelor vocaționale;
• proiectele adresate exclusiv sau aproape exclusiv cadrelor didactice;
• concursurile în care numărul de distincții (premiile I, II, III și mențiuni) a depășit 30% din numărul total de participanți.

Vă dorim succes și proiecte educaționale cât mai utile și interesante.
Insp. Popa Elena
Insp. Cioceanu Silviana Elena

 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde