Respectarea drepturilor copiilor și tinerilor cu dizabilități 

                                            

Educația persoanelor cu handicap este parte integrantă a sistemului național de învățământ, coordonat de Ministerul Educației.

Educația persoanelor cu handicap se realizează prin:

a)învățământul de masă;

b)învățământul special integrat, organizat în învățământul de masă;

c)învățământul special;

d)învățământul la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală;

e)alte variante educaționale alternative, adaptate cerințelor educaționale individuale.

În conformitate cu prevederile legii 448/2006, vă solicităm să respectați drepturile copiilor și tinerilor cu dizabilități fără niciun fel de discrimnare.

În scopul integrării și incluziunii sociale, acordați o atenție specială  acestor copii și tineri.

Inspector 

prof. Melinda Székely

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde