Nr. 4024/10.05.2024

ANUNȚ IMPORTANT

PRIVIND DEPUNEREA DOSARELOR ÎN VEDEREA CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT, SESIUNEA 2024

Conform ”Procedurii privind organizarea si desfășurarea concursului de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024” cu nr. 3616/24.04.2024, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Brașov, modalitatea de depunere a dosarelor în cadrul concursului pentru acordarea gradației de merit, sesiunea 2024 este în format letric.

Astfel, conform articolului 9, alin 5 din Metodologia şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024, aprobată prin O.M.E. nr. 4308/22.04.2024

candidatul întocmeşte şi depune dosarul la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ/Palatului Naţional al Copiilor în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi/instituţii de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.

               (6)Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ este obligat să depună dosarele candidaţilor, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în anexa nr.1 la prezenta metodologie, la registratura inspectoratului şcolar/registratura Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor.”

Mai jos, veți găsi următoarele documente:

-Numar gradatii merit_discipline_sesiunea 2024-AICI

-Procedura_concurs gradatiii merit_2024-AICI

-Cerere inscriere la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit 2024-AICI

-Anexa 4-Declaratie pe proprie răspundere-AICI

- Fise (auto)evaluare gradație merit 2024_didactic_ de conducere îndrumare și control-AICI

- Fise (auto)evaluare gradatie merit 2024_didactic auxiliar-AICI

Vă dorim succes!

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde