Informații despre obținerea gradului didactic I în anul școlar 2021-2022 găsiți aici 

Informații despre constituirea dosarului pentru obținerea gradului didactic I găsiți aici

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde