În conformitate cu Procedura nr. 31.275 / 24.06.2020, Cap. III, art. 5, 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care participă la admitere în alte județe și de către părinții acestora se poate realiza:

a) la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul;

b) prin formularul - Fișa de înscriere, transmis electronic unității de învățământ pr care a absolvit-o candidatul;

c) le centrul special de înscriere din județul în care doresc să participe la admitere, în situații excepționale.

Doar pentru aceste cazuri excepționale, Centrul special de admitere pentru candidații proveniți din alte județe este Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Șirul Gh. Dima nr. 4.