Ultima oră

În urma finalizării etapei I de repartizare computerizată, la nivelul județului Brașov, 177 de elevi nerepartizați, au posibilitatea ca în perioada de rezolvare a situațiilor speciale să solicite ocuparea unui loc declarat vacant, în învățământul liceal de zi, clasa a IX-a ținând cont de următoarele aspecte:

-     Solicitarea să respecte prevederile art. 54 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin OMECTS nr. 4802/2010, valabilă și pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020 și ale Notei MEN nr. 35238/16.07.2019 referitoare la media de admitere și încadrarea în numărul maxim de 30 de elevi la clasă;

-     În perioada de rezolvare a situațiilor speciale, părinții/ reprezentanții legali ai elevilor, vor depune la secretariatul unității școlare gimnaziale absolvită, (inclusiv la Centrul special de înscriere pentru candidații din alte județe), până în data de 22.07.2019, solicitarea de repartizare, în baza mediei de admitere, precizând codurile pentru specializările din lista locurilor vacante de mai jos, în ordinea preferințelor, doar pentru specializările la care media de admitere a candidatului este mai mare sau egală cu ultima medie de admitere la specializarea respectivă;

-     Soluționarea cazurilor speciale se va face în următoarea ordine:

-       1- situații medicale speciale

-       2 - schimburi de elevi

-       3 - redistribuirea candidaților gemeni respectând criteriul de medie

-       4 - redistribuire pe locuri rămase libere pentru apropiere de domiciliu

-       6 - corectarea unor erori de transcriere greșită în aplicația informatică

-       7 - nu au participat sau nu au fost nerepartizați

-       8 - altele

Consortiul Cultural Corona

„Istorii 1877 Stories” Expoziție multimedia interactivă, inspirată de rețelele de socializare

Istorii 1877 Stories”

Expoziție multimedia interactivă, inspirată de rețelele de socializare

Citește mai departe...

10154294 755900451116256 3658007384760921222 n

CLICK PENTRU TOATE

ACTIVITATILE CURENTE