ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

 

Contestațiile se pot depune la secretariatul unității școlare (centrul de examen) unde candidații au susținut probele scrise

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 20:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Transmiterea electronică a contestațiilor se va face la adresa de e-mail a unității de învățământ / Centrul de examen

Pentru declarațiile transmise electronic este necesară și o copie a actului de identitate a deponentului.