POCU

Subcategorii

 • 106736
 • 106737
 • 135359

  Proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!”

  POCU/665/6/23/135359

 • 153962 - Educație nonformală pentru elevii din Codlea, Cristian și Râșnov

  Sigla 153962

  POCU/987/6/26/153962

   Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov (ISJ Braşov) - beneficiar
   Asociația pentru Dezvoltare Locală Integrată Brașov (ADLI) - partener
   Școala Gimnazială Nr. 3 Codlea - partener
   Școala Gimnazială Cristian - partener
   Școala Gimnazială Nr. 3 Râșnov – partener
   Perioada de implementare 24.10.2022 - 31.12.2023
   Valoarea totală a contractului de finanțare: 1.728.779,95 lei, din care 1.469.462,96 lei fonduri externe și 259.361,99 lei cofinanțare

  Obiectivul general al proiectului constă în reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar pentru copii din comunitățile dezavantajate socio-economic ale comunei Cristian și orașelor Râșnov - Codlea.
  Obiectivele specifice
  1. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minoritații roma și/sau celor romi din comunitațile dezavantajate socio-economic.
  2. Îmbunătățirea competențelor a 40 persoane - personal didactic care lucrează cu copii din comunitațile dezavantajate socioeconomic din școlile Cristian, Codlea și Râsnov în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive.
  3. Realizarea de programe de educație nonformală în sistem outdoor pentru minim 322 elevi.

  Footer 153962

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde