Vă reamintim faptul că Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MEN-UMPFE), a demarat, în data de 2 decembrie 2010, proiectul cu titlul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Scopul proiectului a fost de a oferi un învăţământ de calitate elevilor din mediul rural. Pentru aceasta, în primul rând, s-a urmărit realizarea de schimbări strategice de mentalitate şi concept în rândul profesorilor vizaţi şi perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu (clasele I-IX). Acestea sunt principalii mesageri ai ofertei educaţionale, proiectul urmărind îmbunătăţirea continuă a pregătirii profesionale prin schimbarea fundamentală a mentalităţii şi a modului de abordare a actului profesoral.

Grupul-ţintă vizat în acest proiect a fost constituit din 6.000 de cadre didactice din învăţământul obligatoriu din mediul rural din 5 judeţe selectate pe baza rezultatelor scăzute obţinute la testările naţionale: Arad, Tulcea, Sibiu, Călăraşi şi Braşov.

Proiectul de faţă a venit în completarea programul de mentorat din Programul pentru Învăţământ Rural (2004-2009) care, deşi a contribuit substanţial la îmbunătaţirea activităţii didactice în multe şcoli din învăţământul rural, dupa un interval de 4 ani a inceput să scadă în intensitate, fapt ce a născut nevoia unei reveniri în privinţa formării personalului didactic.
Trebuie subliniat că diferenţa de pregătire dintre elevii formaţi de cadrele didactice participante/neparticipante la program s-a dovedit semnificativă: elevii pregătiţi de profesorii implicati în cursuri de formare înregistrând o medie de 55 de puncte, comparativ cu media de 46 de puncte a celeilalte categorii de elevi.

Cu toate că proiectul s-a încheiat, resursele educaţionale ramân la dispoziţia tuturor celor interesaţi la adresa http://mentoratrural.pmu.ro.

Toate modulele de formare se găsesc la adresa http://mentoratrural.pmu.ro/?q=pdf

Consortiul Cultural Corona

Aniversare Scoala de Televiziune iMedia Pro
Citește mai departe...
Muzeul ca instrument de invatare

Expoziții Călătoare și  Muzeul de Etnografie Brașov invită cadrele didactice la o întâlnire cu tema ”cum putem folosi muzeul ca instrument de învățare”.

Citește mai departe...

10154294 755900451116256 3658007384760921222 n

CLICK PENTRU TOATE

ACTIVITATILE CURENTE