În atenția cadrelor didactice care au desfașurat activitate managerială în anul școlar 2016-2017,

Comisiile de evaluare, desemnate prin decizia inspectorului școlar general, au finalizat  evaluarea activității manageriale a  cadrelor didactice care au ocupat, în anul școlar 2016-2017, funcții de director/director adjunct în unitățile școlare de învățământ preuniversitar din județul Brașov. Evaluarea acestei activități s-a realizat în baza documentelor  de autoevaluare, a raportului argumentativ, a raportului de etapă și a activității derulate în cadrul comisiilor județene.

Transmiterea calificativelor acordate se realizează, către cei a căror activitate a fost evaluată, prin una din următoarele modalități: poștă, e-mail personal transmis de inspectorul școlar de zonă sau e-mail personal transmis de inspectorul școlar de management instituțional.

 

Eventualele contestaţii se adresează, în scris, consiliului de administrație al inspectoratului școlar, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor evaluării.

prof. Cornelia ILIESCU