Programele școlare în vigoare pot fi consultate aici.

Reperele metodologice pot fi consultate aici.

Ghidul metodologic pentru învățământul gimnazial poate fi consultat aici.

Opționalele aflate în oferta națională pot fi consultate aici.

Cataloagele manualelor școlare valabile pot fi consultate aici.

Manualele școlare pot fi consultate aici.

 Lista auxiliarelor didactice aprobate poate fi consultată aici.

Modele de subiecte pentru examenele naționale pot fi consultate aici.

 

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde