1. În data de 18.03.2017 va avea loc olimpiada şcolara de limba germană modernă faza judeţeană. Olimpiada se va desfăşura la Liceul Teoretic „Johannes Honterus" începând cu ora 09.00. Elevii participanţi vor avea asupra lor cartea de identitate, carnetul de elev, declaraţia de încadrare la nivelul corespunzător orelor de studiu acumulate până în prezent, pix de culoare neagră, precum şi o copie a foii matricole pentru anii şcolari promovați, începând cu clasa I-a până la clasa a VIII-a sau ultima clasă de liceu pentru care a fost eliberată foaia matricolă și, după caz, o adeverință privind situația școlară, din care să reiasă disciplinele studiate în toate clasele de liceu pentru care nu s-a eliberat foaie matricolă, inclusiv anul școlar curent. Autenticitatea copiei foii matricole este marcată prin semnătura directorului și ștampila unității de învățământ.

2. Elevii participanţi vor fi prezenţi la Liceul „Johannes Honterus" la ora 08.30.

3. Elevii participanţi nu vor părăsi incinta Liceului Teoretic „Johannes Honterus" până la finalizarea probelor olimpiadei.

4. Profesorii evaluatori vor fi prezenţi la Liceul Teoretic „Johannes Honterus" în data de 18.03.2017 începând cu ora 14.00

Consortiul Cultural Corona

„Istorii 1877 Stories” Expoziție multimedia interactivă, inspirată de rețelele de socializare

Istorii 1877 Stories”

Expoziție multimedia interactivă, inspirată de rețelele de socializare

Citește mai departe...

10154294 755900451116256 3658007384760921222 n

CLICK PENTRU TOATE

ACTIVITATILE CURENTE