Certificatele pentru acordarea a gradului didactic I seria 2015-2017, respectiv, gradului didactic II sesiunea 2017 se ridică personal de la Direcția Generală Secretariat  – Biroul Perfecționare (camera 309), pe baza Cărții de Identitate și a chitanței de  50 lei (taxă achitată la Casieria de la  subsolul Facultății de Drept), începând cu data de 30 octombrie 2017 (gradul didactic I) , respectiv, 15 noiembrie 2017 (gradul didactic II).