Sunt invitați toți președinții Consiliilor Școlare ale Elevilor din județul Brașov - nivel liceal (sau reprezentanții acestora, în baza unei delegări scrise), împreună cu profesorii - consilierii educativi (dintr-o localitate grupul de elevi poate fi însoţit şi de către un singur cadru didactic, dacă unităţile şcolare din acea localitate convin asupra acestui lucru).