Misiunea Instituției

  Învățământul preuniversitar brașovean se definește prin exercitarea competentă a demersului managerial, concretizat într-o activitate deosebit de complexă, activă și eficientă, ce implică în egală măsură colectivul inspectoratului școlar și unitățile de învățământ, în vederea asigurării performanțelor dorite.

ANUNT

Instruire în vederea participării elevilor la Olimpiadele naționale

de limba germană maternă și modernă aprilie 2017

Vineri, 07.04.2017, incepând cu ora 11,30 se va desfășura instruirea elevilor participanți la Olimpiadele naționale de limbă germană maternă și modernă în sala festivă a  Liceului Teoretic “Johannes Honterus” Brașov.