Misiunea Instituției

  Învățământul preuniversitar brașovean se definește prin exercitarea competentă a demersului managerial, concretizat într-o activitate deosebit de complexă, activă și eficientă, ce implică în egală măsură colectivul inspectoratului școlar și unitățile de învățământ, în vederea asigurării performanțelor dorite.

Proiectarea ofertei de formare prin școala profesională în funcție de solicitările agenților economici

În conformitate cu prevederile din metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare (art. 6 din anexa la OMENCS nr. 5777 din 27.11.2016) și în baza unei proceduri adoptate la nivel national (Nota VET nr. 3753 din 13.12.2016), operatorii economici sunt invitaţi să transmită Inspectoratului Școlar Brașov calificările și numărul de elevi de care sunt interesați pentru planul de școlarizare la învățământul profesional cu durata de 3 ani, precum și disponibilitatea de a se implica în organizarea stagiilor de pregătire practică a elevilor.

 

Modelul de formular privind solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2017-2018 este prezentat în Anexa 2 la Nota VET nr. 3753/13.12.2016 care poate fi descarcat din materialele ataşate.

Pentru a fi luate în considerare pentru proiectul planului de școlarizare 2017-2018, solicitările adresate prin completarea și transmiterea acestui formular prin trebuie să ajungă la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brașov până cel târziu la data de 28  decembrie 2016 – persoană de contact Daniela Țucanu,  inspector pentru învățământul profesional și tehnic, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , tel. 0268.511.073, 0755.107.450.

In conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale (OMENCS nr. 5033/29.08.2016), se pot organiza clase de școala profesională numai în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru încheiate cu operatori economici/instituţii publice prin care se stabilesc condițiile colaborării, în primul rând pentru componenta de pregătire practică a elevilor. Ca  regulă generală, stagiile de pregătire practică din planul de învățământ la școala profesională trebuie realizate la operatorul economic/instituţia publică cu care unitatea de învățământ a încheiat un contract-cadru de parteneriat. Prin excepție de la această regulă, pentru a răspunde nevoilor angajatorilor, în special din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, în anumite condiți, cu aprobarea inspectoratului școlar, stagiile de pregătire practică pot fi organizate şi în unitatea de învăţământ, însă numai dacă acest lucru este convenit prin contractele-cadru încheiate de școlile respective cu agenții economici interesați.

În cadrul acestui parteneriat, deosebit de importantă este implicarea efectivă agenţilor economici în colaborare cu unitatea de învăţământ în special în ceea ce privește: selecţia elevilor la admiterea în învăţământul profesional, pregătirea practică a elevilor și elaborarea curriculum-ului pentru stagiile de practică, evaluarea curentă şi finală a elevilor în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale.

Materiale ataşate:

-     Nota VET nr. 3753/13.12.2016 -  Activităţi specifice necesare pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare la învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018; Procedura de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2017-2018

-     Anexa 2 la Nota VET nr. 3753/13.12.2016 - Formularul pentru solicitarile de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018

-     Nomenclatorul calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional – extras din HG nr. 866 din 13.08.2008

Reglementări privind învăţământul profesional de stat:

-     OMEN nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, publicat în MO nr. 856 / 27.10.2016

-     OMECS nr. 5068 din 31.08.2016 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, publicat în MO nr. 841 / 27.10.2016

-     OMEN nr. 5069 din 31.08.2016privind Calendarul admiterii în învăţământul profesional de statpentru anul şcolar 2017-2018, publicat în MO nr. 841 / 24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

Consortiul Cultural Corona

Aniversare Scoala de Televiziune iMedia Pro
Citește mai departe...
Muzeul ca instrument de invatare

Expoziții Călătoare și  Muzeul de Etnografie Brașov invită cadrele didactice la o întâlnire cu tema ”cum putem folosi muzeul ca instrument de învățare”.

Citește mai departe...

10154294 755900451116256 3658007384760921222 n

CLICK PENTRU TOATE

ACTIVITATILE CURENTE